Chào mừng bạn đến với Website Trường THPT Tôn Đức Thắng                     

Danh sách CB-GV

Albums ảnh

Thời khóa biểu HS

Thời khóa biểu GV

Văn bản

Tài nguyên

Bạn quan tâm gì nhất ở website này?

Hình ảnh hoạt động

Nội dung các bản tin của Nhà trường

Kỹ năng sống, phương pháp học tập

Các bản tin giáo dục

Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa
SMAS cho HS
Học tập tấm gương Đạo đức HCM

KẾ HOẠCH Kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017

Đăng lúc: 13-12-2016 07:34:26 PM - Đã xem: 1 - Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH  Kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017

SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Số: / KH-TĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sông Hinh, ngày 9 tháng 12 năm 2016 KẾ HOẠCH Kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017 Căn cứ kế hoạch số: 253/KH-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc “Kiểm tra tập trung học kỳ I các khối lớp THCS và khối lớp 10, 11 THPT năm học 2016 - 2017”; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 và căn cứ vào tính hình thực tế của đơn vị nay Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2016 – 2017 như sau:

BẢNG GHI TÊN DỰ THI NGHỀ PHỔ THÔNG

Đăng lúc: 18-04-2016 10:56:30 AM - Đã xem: 575 - Phản hồi: 0

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO PHÚ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Kỳ thi : Nghề phổ thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khoá ngày : 08/05/2016 Hội đồng thi : Trung Tâm GDTX& DN Sông Hinh Phòng 1. Xuất : 1 BẢNG GHI TÊN DỰ THI NGHỀ PHỔ THÔNG Môn thi nghề : Trồng Rừng

 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên
Băng rôn