Xây dựng Trường THPT Tôn Đức Thắng có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục theo hướng hiện đại, tiên tiến phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương và xu hướng hội nhập phát triển của đất nước.