Học sinh trường THPT Tôn Đức Thắng sẽ trở thành những cá nhân có kỷ năng sống và làm việc tích cực trong mọi công việc, để đáp ứng được sự phát triển của đất nước theo xu thế hội nhập Quốc tế.