Chào mừng bạn đến với Website Trường THPT Tôn Đức Thắng                     

Danh sách CB-GV

Albums ảnh

Thời khóa biểu HS

Thời khóa biểu GV

Văn bản

Tài nguyên

Bạn quan tâm gì nhất ở website này?

Hình ảnh hoạt động

Nội dung các bản tin của Nhà trường

Kỹ năng sống, phương pháp học tập

Các bản tin giáo dục

Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa
SMAS cho HS
Học tập tấm gương Đạo đức HCM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2015-2016

Đăng lúc: Thứ hai - 19/10/2015 05:03 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016, năm học thứ hai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của các địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
 
 
 

Số:  / KH-TĐT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Sông Hinh, ngày 11  tháng 10  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2015-2016
 
 
 

Năm học 2015-2016, năm học thứ hai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của các địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Hướng dẫn Số: 756/SGDĐT- KHCNTT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 – 2016; Căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC, đội ngũ CBQL, GV và CNV. Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 – 2016 như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 44/NQ-CP
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.
Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin;
2. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT
Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng đã được ban hành. (Danh mục văn bản như căn cứ trên).
3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nhà trường thông qua các phần mềm quản lý giáo dục:
- Đổi mới công tác quản lí của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lí điều hành;
- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục;
- Ứng dụng CNTT trong quản lí, dạy học hiệu quả;
- Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học nhằm nâng cao chất lượng;
- Cải tiến các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học;
- Nâng cao hiệu quả phương pháp dạy học tích hợp;
- Cải cách hành chính, xây dựng quy trình giải quyết các  công việc của nhà trường theo hướng đơn giản và hiệu quả;
- Đổi mới thi đua khen thưởng trong đơn vị;
- Nghiên cứu về giáo dục ý thức bảo vệ biển đảo trong nhà trường;
- Tăng cường các biện pháp nâng cao đạo đức, lối sống, văn hóa truyền thống và văn hóa tuân thủ pháp luật cho học sinh;
- tập trung nghiên cứu xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy.
4. Tăng cường đầu tư  về lĩnh vực CNTT
Củng cố và đầu tư mua sắm bổ sung phòng thực hành tin học của nhà trường. Xây dựng thư viện điện tử cố gắn nâng số máy hiện có của thư viện từ 4 máy hiện nay lên 8 máy  vi tính để phục vụ nhu cầu đọc sách điện tử và truy cập internet của học sinh.
Đầu tư trang thiết bị dạy học camera tại 2 phòng học đa chức năng. Khuyến khích các tổ, giáo viên trang bị máy tính xách tay cá nhân để phục vụ công tác giảng dạy. Mở rộng và nâng cấp trang thông tin điện tử của nhà trường.
5.  Công tác tập huấn, bồi dưỡng
Tăng cường xây dựng có hiệu quả các câu lạc bộ, đội, nhóm: Toán_Tin, Ngoại ngữ, các chương trình đố vui để học từng bộ môn. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn.
6. Nội dung tiến độ thực hiện
Nội dung Người Thực hiện Thới gian
Năm 2015
- Xây dựng kế hoạc CNTT
- Tổng hợp đề tài NCKHSP ƯD cấp ngành
- Triển khai câu lạc bộ Tin học-Ngoại ngữ
 
- Ban CNTT
-Bộ phận thường trực thi đua.
 
- Giáo viên phụ trách CNTT.
- Nhóm Tin học, tổ ngọai ngữ
- Bộ phận Chuyên môn, CNTT
Tháng 9-10
Đăng ký đề tài NCKHSP ƯD cấp tỉnh
Triển khai .
- Nhập điểm phần mềm SMAS
- Triển khai câu lạc bộ đố vui để học Lý-Hóa-Sinh.
 
- Triển khai thi : IOE, VIOLYMPIC cấp trường.
- Bộ phận thường trực thi đua.
 
- Các tổ Lý-Hóa-Sinh
 
 
- Các tổ Ngoại ngữ, Toán, giáo viên phụ trách CNTT.
Tháng 11-12
Năm 2016
- Triển khai các chuyên đề giải toán trên Website của trường
- Thành lập Hội đồng thi đua xét duyệt các đề tài NCKHSP ƯD
- Tổ Toán-Tin
 
- Hiệu trưởng
Tháng 1-2
- Xét duyệt các đề tài NCKHSP ƯD - Hội đồng thi đua cấp trường. Tháng 3-4
Tổng hợp hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng
-Báo cáo Vemis
- Bộ phận thường trực thi đua Tháng 5-6
 
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở kế hoạch các tổ trưởng; bộ phận thi đua, khen thưởng; bộ phận phụ trách công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả CB-GV-CNV thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                               
- Sở GD&ĐT  (báo cáo);                   
- Website Trường;
- Lưu: VT, HSCM.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Nguyễn Đưc Nam
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên
Băng rôn