Chào mừng bạn đến với Website Trường THPT Tôn Đức Thắng                     

Danh sách CB-GV

Albums ảnh

Thời khóa biểu HS

Thời khóa biểu GV

Văn bản

Tài nguyên

Bạn quan tâm gì nhất ở website này?

Hình ảnh hoạt động

Nội dung các bản tin của Nhà trường

Kỹ năng sống, phương pháp học tập

Các bản tin giáo dục

Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa
SMAS cho HS
Học tập tấm gương Đạo đức HCM

KẾ HOẠCH Thi học kỳ I năm học 2015-2016

Đăng lúc: Thứ năm - 17/12/2015 06:48 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH  Thi học kỳ I năm học 2015-2016

KẾ HOẠCH Thi học kỳ I năm học 2015-2016

KẾ HOẠCH Thi học kỳ I năm học 2015-2016 Căn cứ kế hoạch số: 581/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc “Kiểm tra tập trung học kỳ I chung toàn tỉnh cho học sinh khối lớp 9 THCS và khối lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016”;
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG

 
 
 

Số:   / KH-TĐT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Sông Hinh, ngày 03  tháng 12  năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Thi học kỳ I năm học 2015-2016

 
 
 

Căn cứ kế hoạch số: 581/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc “Kiểm tra tập trung học kỳ I chung toàn tỉnh cho học sinh khối lớp 9 THCS và khối lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016”;
 Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 và căn cứ vào tính hình thực tế của đơn vị nay Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch thi học kỳ I năm học 2015 – 2016  như sau:
1. Ngày thi và lịch thi:
          - Ngày thi :Thi học kì I năm học 2015-2016 diễn ra trong 03 ngày: 28, 29, 30 tháng 12 năm 2015.
- Lịch thi: Lịch cụ thể từng môn  có phụ lục kèm theo kế hoạch này  và lịch này chỉ dành cho các môn thi tập trung.
2. Môn thi:
-Thi tập trung toàn trường ở 10 môn: Toán , Lý , Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh, Anh, Tin, Công dân còn các môn còn lại GVBM tự bố trí thi HK I một cách hợp lí trong tuần 18.
3. Ôn tập học kỳ I:
Các tổ chuyên môn chỉ đạo cho tổ viên xây dựng đề cương ôn tập học kì I sao cho phù hợp tình hình của đơn vị và phải bám vào chương trình môn học. Đề cương ôn tập học kì I của các bộ môn trong từng khối phải được thống nhất ở tổ chuyên môn, phải được tổ trưởng duyệt, phải triển khai đến tất cả học sinh và phải lưu ở Tổ để phục vụ cho việc kiểm tra sau này. Việc xây dựng đề cương ôn tập học kì I phải được thực hiện ở tất cả các môn học.
Lưu ý: Khi  xây dựng đề cương cho khối 10 cần bám sát yêu cầu nội dung, hình thức kiểm tra theo kế hoạch số: 581/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc “Kiểm tra tập trung học kỳ I chung toàn tỉnh cho học sinh khối lớp 9 THCS và khối lớp 10 THPT năm học 2015 – 2016”
4. Ra đề thi và thời gian nộp đề thi :
4.1. Hình thức đề kiểm tra và số lượng đề:
          -Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Toán, Địa, Công dân ra đề theo hình thức thự luận. Các môn còn lại ra đề theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận(Tùy vào đặc thù môn học mà tổ trưởng chỉ đạo và thống nhất trong tổ tỷ lệ giữa trắc nghiệm và tự luận)
          - Số lượng đề thi: Nếu đề ra theo hình thức tự luận thì ra 01 đề( 01 mã đề), nếu đề ra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận thì ra 01 đề với 02 mã đề.
4.2. Thời gian làm bài:
- Đối với các môn thi tập trung: Môn Toán, Văn: 90 phút các môn còn lại làm bài 45 phút.
- Đối với các môn không thi tập trung: Thời gian làm bài 45 phút.
 
4.3. Thời gian nộp đề:
Tất cả các đề thi HK I phải nộp cho trường chậm nhất là ngày 21/12/2015.
4.4. Một số lưu ý khi ra và nộp đề thi :
- Khi ra đề thi HK I  cần phải bám sát chuẩn kiến thức,chuẩn kỹ năng theo hướng giảm tải của Bộ giáo dục và phù hợp với vùng miền có phân hóa ở 3 mức độ nhận biết 30%, thông hiểu 40%, vận dụng 30% và theo hướng phát huy năng lực học sinh khá, giỏi. Đề thi tập trung của khối 10 do Sở GD&ĐT ra đề.
- Đề thi khi nộp phải đầy đủ ma trận đề, đề, hướng dẫn chấm, biểu điểm và đáp ứng nhu cầu về nội dung cũng như hình thức( Hình thức khung của đề có phụ lục đính kèm).
- Toàn bộ đề thi phải nộp cho Tổ trưởng kiểm tra góp ý điều chỉnh(nếu có) sau đó Tổ trưởng phê duyệt rồi nộp cho Nhà trường thông qua đồng chí Trần Phụng Hoàng. Nhà trường chỉ nhận đề được nộp từ Tổ trưởng.
- Tổ trưởng lưu đề thi của tổ trên file còn nộp cho trường bản cứng ( trên giấy) có chữ ký nháy của tổ trưởng.
5. Kinh phí và lệ phí thi:
          - Kinh phí tổ chức  thi thực hiện theo quy định hiện hành(nếu có).
          - Lệ phí thi (dành cho các môn thi tập trung của khối 11, 12): 3.000 đồng/môn/01 học sinh(bao gồm đề thi, giấy thi, giấy nháp).
          - Lệ phí thi (dành cho các môn thi tập trung của khối 10) không thu.
6. Phân công phụ trách chuẩn bị thi HK I.
- Phân công tổ in sao đề thi hoàn thành việc in sao đề thi theo hướng dẫn của Sở GD & ĐT trước ngày 26/12/2015( Có quyết định sau)
- Phân công nhóm gồm các đồng chí sau chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiến hành thi HK.
1. Đ/c Trần Phụng Hoàng (Nhóm trưởng trực tiếp chỉ đạo các thành viên).
2. Đ/c Phạm Thế Dũng.
3. Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh.
4. Đ/c Nguyễn Thị Hường.
5.Đ/c Nguyễn Văn Phước.
6. Đ/c Cao Kim Sơn.
7.Đ/c Bùi Thị Mỹ Chi.
- Đ/c Trần Phụng Hoàng  có trách nhiệm tổ chức họp, phân công nhiệm vụ và hoàn tất các khâu chuẩn bị trước khi thi 01 ngày .
-  Đ/c Trần Phụng Hoàng  thường xuyên báo cáo công việc chuẩn bị của nhóm cho Hiệu trưởng .
 
 
        Nơi nhận :
HIỆU TRƯỞNG
- Chuyên môn (Thực hiện);
- Niêm yết bản tin;         
- Lưu VT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016
(Phụ lục kèm theo kế hoạch thi học kỳ I năm học 2015-2016 )
 
Ngày
kiểm tra
Buổi Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
 
 
28/12/2015 Sáng Ngữ văn Tự luận 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Chiều Vật lí Trắc nghiệm
và tự luận (lớp 11,12);
Trắc nghiệm
(lớp 10)
45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00  
Lịch sử Tự luận 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 35  
29/12/2015 Sáng Toán Tự luận 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Chiều Hóa học Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00  
Địa lí Tự luận 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 35  
30/12/2015 Sáng Tiếng Anh Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Sinh học Trắc nghiệm
và tự luận (lớp 11,12);
Trắc nghiệm
(lớp 10)
45 phút 9 giờ 00 9 giờ 05  
Chiều Tin học
 
Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00  
GDCD
 
Tự luận 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 35  
CHÚ Ý: 
  -  Thời gian tập trung của giáo viên coi thi  và học sinh thi:
          + Buổi sáng : 7  giờ 00  phút.
          + Buổi chiều : 13 giờ 30 phút.
                                                   

Vị trí ký nháy của tổ trưởng ở các trang
Mẫu khung hình thức đề thi học kỳ I năm học 2015-2016
(Phụ lục kèm theo kế hoạch thi học kỳ I  năm học 2015-2016 )
 
 
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Họ và Tên:.....................................................
Số báo danh:……………..Lớp:……………
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016
Môn: ………….Khối…….
Thời gian:…… phút(Không kể thời gian giao đề)
 
MÃ ĐỀ……(nếu có)
 
A. Phần trắc nghiệm: ( nếu có)
………………………………………………………………………………………
B. Phần tự luận:( Nếu có)
………………………………………………………………………………………
 
BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN
( Dành cho các môn ra đề có cả TN+TL)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
yduong - Đăng lúc: 10/01/2016 01:16
thầy ak em xin hãy cho em học lớp 12

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên
Băng rôn