Chào mừng bạn đến với Website Trường THPT Tôn Đức Thắng                     

Danh sách CB-GV

Albums ảnh

Thời khóa biểu HS

Thời khóa biểu GV

Văn bản

Tài nguyên

Bạn quan tâm gì nhất ở website này?

Hình ảnh hoạt động

Nội dung các bản tin của Nhà trường

Kỹ năng sống, phương pháp học tập

Các bản tin giáo dục

Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa
SMAS cho HS
Học tập tấm gương Đạo đức HCM

KẾ HOẠCH Thi học kỳ II năm học 2015-2016 và khảo sát năng lực học sinh lớp 12

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/04/2016 22:44 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH  Thi học kỳ II năm học 2015-2016 và khảo sát năng lực học sinh lớp 12

KẾ HOẠCH Thi học kỳ II năm học 2015-2016 và khảo sát năng lực học sinh lớp 12

Căn cứ kế hoạch số:152/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc “Hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ II lớp 9, lớp 10 và khảo sát năng lực khối 12 năm học 2015 – 2016”; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 và căn cứ vào tính hình thực tế của đơn vị nay Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2015 – 2016 như sau:
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG

 
 
 

Số:   / KH-TĐT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Sông Hinh, ngày 04  tháng 4  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Thi học kỳ II năm học 2015-2016 và khảo sát năng lực học sinh lớp 12

 
 
 

Căn cứ kế hoạch số:152/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc “Hướng dẫn tổ chức kiểm tra tập trung học kỳ II lớp 9, lớp 10 và khảo sát năng lực khối 12 năm học 2015 – 2016”;
 Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 và căn cứ vào tính hình thực tế của đơn vị nay Trường THPT Tôn Đức Thắng xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2015 – 2016  như sau:
1. Ngày kiểm tra và lịch kiểm tra:
            - Ngày kiểm tra :
+ Kiểm tra học kì II năm học 2015-2016 đối với khối 10, 11 diễn ra trong 03 ngày: 05, 06, 07  tháng 5 năm 2016.
+ Kiểm tra học kì II năm học 2015-2016 đối với khối 12 diễn ra trong 02 buổi chiều ngày: 13, 14 tháng 4 năm 2016.
+ Khảo sát năng lực học sinh khối 12 diễn ra trong 02 ngày: 10, 11 tháng 05 năm 2016
- Lịch Kiểm tra: Lịch cụ thể có phụ lục kèm theo kế hoạch này. 
2. Môn Kiểm tra:
-Kiểm tra tập trung toàn trường ở 08 môn đối với khối 10, khối 11: Toán , Lý , Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh, Anh và 03 môn đối với khối 12 còn các môn còn lại GVBM tự bố trí kiểm tra HK II một cách hợp lí trong tuần 35 đối với khối 10, khối 11 và trong tuần 31 đối với khối 12.
- Khảo sát năng lực học sinh khối 12 gồm 03 môn: Toán, Văn, Anh.
3. Ôn tập :
Các tổ chuyên môn chỉ đạo cho tổ viên xây dựng đề cương ôn tập học kì II sao cho phù hợp tình hình của đơn vị và phải bám vào chương trình môn học. Đề cương ôn tập học kì II của các bộ môn trong từng khối phải được thống nhất ở tổ chuyên môn, phải được tổ trưởng duyệt, triển khai đến tất cả học sinh và lưu ở Tổ để phục vụ cho việc kiểm tra sau này. Việc xây dựng đề cương ôn tập học kì II được thực hiện ở tất cả các môn học.
Đối với khối 12 các GV ôn thi tốt nghiệp cho HS phải hoàn thành chương trình và ôn tập bám sát đề cương đã biên soạn để phục vụ cho khảo sát năng lực 12.
4. Ra đề và thời gian nộp đề:
4.1.  Nội dung và hình thức đề kiểm tra HK II:
- Nội dung đề kiểm tra chủ yếu thuộc chương trình học kì II năm học 2015-2016, tính đến hết tuần thứ 32 ( đối với khối 10, khối 11) và tính đến hết tuần 29( Đối với khối 12);
- Hình thức kiểm tra: các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý kiểm tra theo hình thức tự luận; các môn Sinh học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận (môn Sinh học, Vật lý, Hoá học : 60% trắc nghiệm, 40% tự luận; môn Tiếng Anh: 70% trắc nghiệm, 30% tự luận) còn các  môn còn lại  tùy vào đặc thù bộ môn mà tổ chuyên môn chỉ đạo cho phù hợp.
- Môn Tiếng Anh: kiểm tra 02 kĩ năng đọc, viết và ngữ pháp.
4.2. Nội dung khảo sát năng lực học sinh khối 12: Chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12
4.3. Số lượng ra đề kiểm tra HK II: Nếu đề ra theo hình thức tự luận thì ra 01 đề với 01 mã đề, nếu đề ra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận thì ra 01 đề với 02 mã đề.
4.4. Thời gian làm bài kiểm tra HK II:
- Môn Toán, Văn: 90 phút các môn còn lại làm bài 45 phút.
4.5. Thời gian nộp đề kiểm tra HK II:
Tất cả các đề kiểm tra HK II phải nộp cho trường chậm nhất là ngày 12/04/2016 (đối với đề khối 12) và ngày  28/4/2016 ( Đối với khối 10, khối 11). Riêng các môn: Toán, Ngữ văn, hóa học, lịch sử, Anh văn khối 10  và các đề khảo sát năng lực học sinh khối 12 thi theo đề của Sở GD
4.6. Một số lưu ý khi ra và nộp đề thi :
- Khi ra đề kiểm tra HK II  cần phải bám sát chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng theo hướng giảm tải của Bộ giáo dục và phù hợp với vùng miền có phân hóa ở 3 mức độ nhận biết 30%, thông hiểu 40%, vận dụng 30% và theo hướng phát huy năng lực học sinh khá, giỏi.
- Đề khi nộp phải đầy đủ ma trận đề, đề, hướng dẫn chấm, biểu điểm và đáp ứng nhu cầu về nội dung cũng như hình thức( Hình thức khung của đề có phụ lục đính kèm).
- Toàn bộ đề thi phải nộp cho Tổ trưởng kiểm tra góp ý điều chỉnh(nếu có) sau đó Tổ trưởng phê duyệt rồi nộp cho Nhà trường thông qua đồng chí Trần Phụng Hoàng. Nhà trường chỉ nhận đề được nộp từ Tổ trưởng.
- Tổ trưởng lưu đề của tổ trên file còn nộp cho trường bản cứng ( trên giấy) có chữ ký nháy của tổ trưởng.
5. Kinh phí và lệ phí thi:
            - Kinh phí tổ chức  thi thực hiện theo quy định hiện hành(nếu có).
            - Lệ phí thi dành cho các môn thi tập trung : 3.000 đồng/môn/01 học sinh(bao gồm đề thi, giấy thi, giấy nháp). Riêng khối 10 chỉ thu 9.000đồng/3 môn(còn 5 môn nhà trường chịu trách nhiệm chi trả). Nhà trường không thu lệ phí thi khảo sát năng lực khối 12
6. Phân công phụ trách chuẩn bị kiểm tra HK II.
- Phân công tổ in sao đề kiểm tra hoàn thành việc in sao đề thi theo hướng dẫn của Sở GD & ĐT bắt đầu từ ngày 29/4/2016( Có quyết định sau)
- Phân công nhóm gồm các đồng chí sau chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiến hành kiểm tra HK.
1. Đ/c Trần Phụng Hoàng (Nhóm trưởng trực tiếp chỉ đạo các thành viên).
2. Đ/c Phạm Thế Dũng.
3. Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh.
4. Đ/c Nguyễn Thị Hường.
5.Đ/c Nguyễn Văn Phước.
6. Đ/c Cao Kim Sơn.
7.Đ/c Bùi Thị Mỹ Chi.
- Đ/c Trần Phụng Hoàng  có trách nhiệm tổ chức họp, phân công nhiệm vụ và hoàn tất các khâu chuẩn bị trước khi thi 01 ngày.
-  Đ/c Trần Phụng Hoàng  thường xuyên báo cáo công việc chuẩn bị của nhóm cho Hiệu trưởng .
 
 
        Nơi nhận :
HIỆU TRƯỞNG
- Chuyên môn (Thực hiện);
- Niêm yết bản tin;        
- Lưu VT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016 DÀNH CHO KHỐI 10, 11
(Phụ lục kèm theo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2015-2016
và  khảo sát năng lực học sinh khối 12 )
 
Ngày
kiểm tra
Buổi Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
 
 
05/5/2016 Sáng Ngữ văn Tự luận 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Chiều Hóa học Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00  
Lịch sử Tự luận 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 35  
06/5/2016 Sáng Toán Tự luận 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Chiều Tiếng Anh Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00  
Vật lý Tự luận 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 35  
07/5/2016 Sáng Địa lý Tự luận 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Sinh học Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 8 giờ 40 8 giờ 45  
CHÚ Ý: 
 
  -  Thời gian tập trung của giáo viên coi thi  và học sinh thi:
          + Buổi sáng : 7  giờ 00  phút.
          + Buổi chiều : 13 giờ 30 phút.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016 DÀNH CHO KHỐI 12
(Phụ lục kèm theo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2015-2016
và  khảo sát năng lực học sinh khối 12 )
 
Ngày
kiểm tra
Buổi Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
 
 
13/4/2016 Chiều Ngữ văn Tự luận 90 phút 14 giờ 10 14 giờ 15  
Tiếng Anh Trắc nghiệm
và tự luận
45 phút 16 giờ 10 16 giờ 15  
14/4/2016 Chiều Toán Tự luận 90 phút 14 giờ 10 14 giờ 15  
 
CHÚ Ý: 
 
  -  Thời gian tập trung của giáo viên coi thi  và học sinh thi:
          + Buổi chiều : 13 giờ 45 phút.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH  KHỐI 12
(Phụ lục kèm theo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2015-2016
và  khảo sát năng lực học sinh khối 12 )
 
Ngày
kiểm tra
Buổi Môn Hình thức
kiểm tra
Thời gian làm bài Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
 làm bài
 
 
10/5/2016 Sáng Ngữ văn Tự luận 180 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
Chiều Tiếng Anh Trắc nghiệm
và tự luận
90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00  
11/5/2016 Sáng Toán Tự luận 180 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  
 
CHÚ Ý: 
 
  -  Thời gian tập trung của giáo viên coi thi  và học sinh thi:
+ Buổi sáng: 7 giờ 00 phút.
          + Buổi chiều : 13 giờ 30 phút.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
Mẫu khung hình thức đề kiểm tra học kỳ II năm học 2015-2016
(Phụ lục kèm theo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2015-2016
và  khảo sát năng lực học sinh khối 12 )

 
 
 
 
 

Trường THPT Tôn Đức Thắng
Họ và Tên:.....................................................
Số báo danh:……………..Lớp:……………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015- 2016
Môn: ………….Khối…….
Thời gian:…… phút(Không kể thời gian giao đề)
 
MÃ ĐỀ……(nếu có)
 
A. Phần trắc nghiệm: ( nếu có)
………………………………………………………………………………………
B. Phần tự luận:( Nếu có)
………………………………………………………………………………………
 
BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN
( Dành cho các môn ra đề có cả TN+TL)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
su - Đăng lúc: 13/07/2016 22:58
Ngoài ra Đặc Sản Ngon Chuyên cung cấp: Hạt đười Ươi bay trị bệnh gai cột sống, Tỏi lý sơn Quảng Ngãi,cá bống sông trà nỗi tiếng ngon tại núi ấn sống trà,Hạt é xuất khẩu Nhật Bản, Mủ trôm Nguyên Chất Bình thuận

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên
Băng rôn