Chào mừng bạn đến với Website Trường THPT Tôn Đức Thắng                     

Danh sách CB-GV

Albums ảnh

Thời khóa biểu HS

Thời khóa biểu GV

Văn bản

Tài nguyên

Bạn quan tâm gì nhất ở website này?

Hình ảnh hoạt động

Nội dung các bản tin của Nhà trường

Kỹ năng sống, phương pháp học tập

Các bản tin giáo dục

Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa
SMAS cho HS
Học tập tấm gương Đạo đức HCM

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trường học giai đoạn 2016 -2020

Đăng lúc: Chủ nhật - 28/02/2016 21:14 - Người đăng bài viết: admin
KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông  trường học giai đoạn 2016 -2020

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trường học giai đoạn 2016 -2020

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trường học giai đoạn 2016 -2020 Thực hiện kế hoạch số 38/KH-SGDĐT ngày 17/02/2016 về Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trường học giai đoạn 2016 -2020. Trường THPT Tôn Đức Thắng triển khai “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trường học giai đoạn 2016 -2020” gồm một số nội dung:
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ……/KH-TĐT Sông Hinh, ngày 24  tháng 02  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
trường học giai đoạn 2016 -2020

 
 
 

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-SGDĐT ngày 17/02/2016 về Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trường học giai đoạn 2016 -2020. Trường THPT Tôn Đức Thắng triển khai “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trường học giai đoạn 2016 -2020” gồm một số nội dung:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, phụ huynh học sinh và học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông;
- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, ý thức thái độ khi tham gia giao thông trong học sinh, nhằm hạn chế học sinh vi phạm an pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và vi phạm an toàn giao thông.
2. Yêu cầu
- Thi đua thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải được phát động với những nội dung thiết thực, cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của trường; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền; giáo dục an toàn giao thông sâu rộng đến từng cán bộ công chức, viên chức, phụ huynh học sinh và học sinh;
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường với các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng “Văn hóa giao thộng”;
- Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thộng; nhắc nhở, giáo dục kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.
II. Chỉ tiêu, nội dung phong trào thi đua
1. Chỉ tiêu
- 100% cán bộ công chức, viên chức và học sinh tại đơn vị được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ký cam kết với nhà trường trong việc nghiên túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông;
- 100% các lớp  thường xuyên tổ chức cho cha me học sinh cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện tham gia giao thông;
- 100% học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện tham gia giao thông;
- 100% cán bộ công chức, viên chức, học sinh nghiêm túc thực hiện quy định, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện giao thông tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò;
- 100% công chức, viên chức, học sinh  được phổ biến, giáo dục “ Văn hóa giao thông” theo tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHYYDL ngày 9/10/2013 cảu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-Hàng năm nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn xây dựng cổng  trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
2. Nội dung thi đua
- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88 NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 cuả Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn  2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “ Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” giai đoạn 2011-2020;
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông trường học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban an toàn giao thông huyện trong các dịp cao điểm hàng năm;
- Tích cực hưởng ứng các cuộc thi, phong trào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh;
- Cung cấp cho học sinh các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, theo các cấp học, độ tuổi; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có “ Văn hóa”;
- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, cấp học nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh ở khu vực miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn;
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.
III. Tổ chức thực hiện
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện;
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ban An toàn giao thông huyện Sông Hinh để tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo từng năm học;
- Đưa việc triển khai phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với cán bộ công chức, viên chức và học sinh ;
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm./.
 
        Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
- Phòng HSVS và PC (báo cáo);
- Các tổ chức Đoàn thể; (phối hợp)
- Lưu VT.
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên
Băng rôn