Chào mừng bạn đến với Website Trường THPT Tôn Đức Thắng                     

Danh sách CB-GV

Albums ảnh

Thời khóa biểu HS

Thời khóa biểu GV

Văn bản

Tài nguyên

Bạn quan tâm gì nhất ở website này?

Hình ảnh hoạt động

Nội dung các bản tin của Nhà trường

Kỹ năng sống, phương pháp học tập

Các bản tin giáo dục

Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa
SMAS cho HS
Học tập tấm gương Đạo đức HCM

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp"

Đăng lúc: Thứ năm - 26/02/2015 22:03 - Người đăng bài viết: admin
SỞ GD VÀ ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số ……/KH-TĐT Sông Hinh, ngày 20  tháng 01  năm 2015
KẾ HOẠCH
Tổ chức  cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp
 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
 

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Kế hoạch số 30/UBND của UBND huyện Sông Hinh về triển khai cuộc thi viết “tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện Sông Hinh, trường THPT Tôn Đức Thắng ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương và của tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Hiến pháp);
b) Thông qua cuộc thi, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia;
c) Cuộc thi thiết thực hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
2. Yêu cầu:
a) Việc tổ chức cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần các văn bản của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp;
b) Thu hút được đông đảo đối tượng tham gia dự thi;
c) Việc tổ chức cuộc thi phải bám sát nội dung, trình tự, tiến độ tại Kế hoạch này; đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung thi
Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).
2. Quy định bài thi
Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
 Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.
3. Yêu cầu về hình thức
Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.
4. Thời gian nhận bài thi
- Cấp trường: hạn chót ngày 20/03/2015
- Gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện: 30/4/2015
5. Cơ cấu giải thưởng:
-Tập thể: 1 nhất trị giá 300.000 đ; 1 nhì: 200.000đ;  1 giải ba: 100.000đ
- Cá nhân: 1 nhất: 300.000đ; 2 nhì mỗi giải: 200.000đ; 4 giải ba mỗi giải 100.000 đ; 4 giải khuyến khích mỗi giải 50.000đ
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp trường, Tổ Thư ký , Ban giám khảo. Tổ chức Lễ Phát động cuộc thi ở trường, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động học sinh, CB-GV-CNV  tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. Bộ phận Đoàn thanh niên triển khai đến 100% học sinh tham gia. Bộ phận công đoàn triển khai đến tất cả CB-GV-CNV ./.
Nơi nhận:                                                               
-Phòng HSSV và PC ; (báo cáo)
- UBND huyện SH; (báo cáo)
- CĐ, ĐTN, BGH                   
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: truong
Nguồn tin: truong
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên
Băng rôn