DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN TRƯỜNG THAM GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016-2017

Sở GD&ĐT Phú Yên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Tôn Đức Thắng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN TRƯỜNG THAM GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016-2017
                       
Sở GD&ĐT Phú Yên       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
Trường THPT Tôn Đức Thắng              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
         
 
   
 
       
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN TRƯỜNG THAM GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016-2017                      
          Môn thi : Toán          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 ĐIỂM THI  GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK CẤP TRƯỜNG CẤP TRƯỜNG
1 PHẠM THỊ THẢO 6/5/2000 Phú Yên  Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 10 BA
2 NGUYỄN THỊ THOA 4/3/2000 Phú Yên  Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 5.5 KK
3 NGUYỄN THẾ PHONG 16/2/2000 Phú Yên Nam Kinh 11A Giỏi Tốt 5 KK
4 NGUYỄN THỊ THÚY 12-03-1998 Phú Yên Nữ Kinh 12C khá Tốt 8 KK
          Môn thi : Ngữ văn        
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 ĐIỂM THI  GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK CẤP TRƯỜNG CẤP TRƯỜNG
1 ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN 8/3/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 6.5 KK
2 TRƯƠNG PHẠM HUYỀN TRÂM 17/3/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 9 KK
3 NGUYỄN THỊ ÚT HIỀN 18-12-1999 Bình Định Nữ Kinh 12A khá Tốt 9.5 BA
          Môn thi : Vật lý          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 ĐIỂM THI  GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK CẤP TRƯỜNG CẤP TRƯỜNG
1 HOÀNG KIM HÀNH 7/8/2000 Phú Yên Nam Dao 11A khá Tốt 7.5 KK
2 TRẦN DUY  TÂM 06-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh 12A khá Tốt 6.5 KK
3 Đào Phương  Nam 10/2/1999 Lâm Đồng Nam Kinh 12A Khá  Tốt 6.5 KK
          Môn thi : Hóa học          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 ĐIỂM THI  GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK CẤP TRƯỜNG CẤP TRƯỜNG
1 NGUYỄN HỮU HUỲNH QUANG 10-01-2000 NGHỆ AN Nam Kinh 11C khá KHÁ 6 KK
2 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG NAM 30-4-1999 Phú Yên Nam Kinh 12C Giỏi Tốt 15.5 Ba
          Môn thi : Sinh học          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 ĐIỂM THI  GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK CẤP TRƯỜNG CẤP TRƯỜNG
1 KSOR BẾ DUYÊN 6/2/2000 Phú Yên Nữ Êđê 11A khá Tốt 15 Ba
2 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 19/5/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 12 KK
3 ĐÀO NGỌC  TƯƠI 13-02-2000 Phú Yên Nam Kinh 11C khá Tốt 10 KK
          Môn thi : Lịch sử          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 ĐIỂM THI  GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK CẤP TRƯỜNG CẤP TRƯỜNG
1 NGUYỄN THỊ  THOAN 25/8/2000 Hà Nam Nữ Kinh 11A khá Tốt 12 KK
2 PHAN THỊ HẰNG NGA 15/8/2000 Nghệ An Nữ Kinh 11A khá Tốt 12 KK
3 LÊ THỊ DIỆU 17/8/2000 Đà Nẵng Nữ Kinh 11A khá Tốt 11.5 KK
4 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG  THẢO 22-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh 12A khá Tốt 13 Nhì
5 HÀ THỊ MĨ LỆ 05-06-1999 Đắk Lắk Nữ Tày 12B Giỏi Tốt 18 Nhất
6 Vi Văn  Huy 02-03-1999 Đắk Lắk Nam Nùng 12A Khá Tốt 12.5 Ba
          Môn thi : Địa lý          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 ĐIỂM THI  GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK CẤP TRƯỜNG CẤP TRƯỜNG
1 HUỲNH NGUYỄN TÂN 16/3/2000 Phú Yên Nam Kinh 11A khá Tốt 15.5 NHÌ
2 NGUYỄN THỊ MỸ NGA 20/6/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 13 KK
3 LÊ THỊ THANH XUÂN 20/11/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 14.5 BA
4 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 6/2/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 12.5 KK
          Môn thi : Anh văn          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 ĐIỂM THI  GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK CẤP TRƯỜNG CẤP TRƯỜNG
1 HỒ THỊ THANH PHƯỢNG 23/4/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 9 KK
2 PHAN THỊ THANH HUYỀN 19/8/2000 Vĩnh Phúc Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 8.5 KK
3 CAO THƯƠNG THƯƠNG 21/5/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 9.5 KK
                       
                Ngày 25 tháng 9 năm 2016    
                HIỆU TRƯỞNG    

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 7
Tháng 05 : 2.104
Năm 2019 : 8.334