KẾT QUẢ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

Sở GD&ĐT Phú Yên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Tôn Đức Thắng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
                       
Sở GD&ĐT Phú Yên       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
Trường THPT Tôn Đức Thắng              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
         
 
   
 
       
KẾT QUẢ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
          Môn thi : Toán          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 Điểm GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK (20 Điểm)  
1 HUỲNH VĂN LONG 10/01/2001 Phú Yên Nam Kinh 10A Giỏi Tốt 7.5  
2 NÔNG QUANG TRUNG 30/04/2001 Đăk Lăk Nam Tày 10A Giỏi Tốt 13.5 Ba
3 NGUYỄN MAI ANH TUẤN 20/05/2001 Phú Yên Nam Kinh 10A Giỏi Tốt 9.5 KK
4 NGUYỄN DUY  KHÁNH 23- 04 -2001 Tuyên Quang Nam Kinh 10B khá Tốt 4  
5 PHẠM THỊ THẢO 6/5/2000 Phú Yên  Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 10 BA
6 NGUYỄN THỊ THOA 4/3/2000 Phú Yên  Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 5.5 KK
7 NGUYỄN THẾ PHONG 16/2/2000 Phú Yên Nam Kinh 11A Giỏi Tốt 5 KK
8 SƠN MINH THÀNH 28-07-1999 Sóc Trăng Nam Khơ Me 12B khá Tốt 3  
9 DOÃN NGỌC AN 14-10-1999 Phú Yên Nam Kinh 12B khá Tốt 1.5  
10 HỒ SĨ MINH  QUANG 12-08-1999 Phú Yên Nam Kinh 12B khá Tốt 1.5  
11 NGUYỄN THỊ THÚY 12-03-1998 Phú Yên Nữ Kinh 12C khá Tốt 8 KK
12 TẠ QUỐC VINH 20-02-1999 Lâm Đồng Nam Kinh 12C khá Tốt 0.5  
          Môn thi : Ngữ văn        
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 Điểm GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK (20 Điểm)  
1 NGUYỄN THỊ NHUNG 01/05/2001 Phú Yên Nữ Kinh 10A Giỏi Tốt 6.5 KK
2 NGUYỄN HOÀNG THANH PHƯƠNG 28/01/2001 Phú Yên Nữ Kinh 10A Khá Tốt 7 KK
3 LÊ NỮ HOÀNG  NHI  24-11-2001 Phú Yên Nữ Kinh 10B khá Tốt 4.5  
4 NGUYỄN THỊ BẢO  NGÂN 14-8-2001 Phú Yên Nữ Kinh 10 B khá Tốt 2.5  
5 ĐINH THỊ NGỌC HUYỀN 8/3/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 6.5 KK
6 TRƯƠNG PHẠM HUYỀN TRÂM 17/3/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 9 KK
7 NGÔ THỊ THU THƯƠNG 12/5/2000 Đăklak Nữ Kinh 11A khá Tốt 5  
8 TRẦN VĂN KHÁNH 15/2/2000 Phú Yên Nam Kinh 11A khá Tốt 5  
9 NGUYỄN THỊ ÚT HIỀN 18-12-1999 Bình Định Nữ Kinh 12A khá Tốt 9.5 BA
          Môn thi : Vật lý          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 Điểm GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK (20 Điểm)  
1 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG DƯƠNG 03/11/2001 Phú Yên Nam Kinh 10A Khá Tốt 1.5  
2 HOÀNG VĂN HIẾU 03/06/2001 Phú Yên Nam Nùng 10A Khá Tốt 3  
3 NGUYỄN ĐỨC  PHÚ 29/10/2001 Phú Yên Nam Kinh 10A Khá Khá 3  
4 ĐINH CÔNG  TRỨ 02/11/2001 Phú Yên Nam Kinh 10A Khá Tốt 6 KK
5 LÂM THỊ  TÂM  12-04-2001 Phú Yên Nữ  Nùng 10 B khá Tốt    
6 NÔNG VĂN  HẢI 25/10/2000 Đăklak Nam Tày 11A khá Tốt 4.5  
7 HOÀNG KIM HÀNH 7/8/2000 Phú Yên Nam Dao 11A khá Tốt 7.5 KK
8 TRẦN DUY  TÂM 06-10-1999 Phú Yên Nữ Kinh 12A khá Tốt 6.5 KK
9 Đào Phương  Nam 10/2/1999 Lâm Đồng Nam Kinh 12A Khá  Tốt 6.5 KK
          Môn thi : Hóa học          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 Điểm GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK (20 Điểm)  
1 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 03/07/2001 Phú Yên Nam Kinh 10A Khá Tốt 6.5  
2 LÊ THỊ MINH HÒA 05/12/2001 Phú Yên Nữ Kinh 10A Giỏi Tốt 14 Ba
3 PHẠM XUÂN TIẾN 30/01/2001 Phú Yên Nam Kinh 10A Khá Tốt 11.5 KK
4 NGUYỄN LONG  NHẤT 1/6/2000 Phú Yên Nam Kinh 11A khá Tốt 2.5  
5 NGUYỄN HỮU HUỲNH QUANG 10-01-2000 NGHỆ AN Nam Kinh 11C khá KHÁ 6 KK
6 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG NAM 30-4-1999 Phú Yên Nam Kinh 12C Giỏi Tốt 15.5 Ba
          Môn thi : Sinh học          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 Điểm GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK (20 Điểm)  
1 HỒ THỊ LINH CHI 08/10/2001 Phú Yên Nữ Kinh 10A Giỏi Tốt 12 KK
2 LÊ THỊ THÚY DIỄM 16/01/2001 Phú Yên Nữ Kinh 10A Khá Tốt 13 Ba
3 TRIỆU THỊ 02/02/2001 Phú Yên Nữ Nùng 10A Khá Tốt 6.5  
4 TRIỆU THỊ  HOA 29/10/2001 Phú Yên Nữ Nùng 10A Khá Tốt 10 KK
5 NỒNG THÚY NHUNG 28/01/2001 Phú Yên Nữ Nùng 10A Khá Tốt 4.5  
6 BÙI THỊ BÌNH 15-6-2001 Phú Yên Nữ Kinh 10C khá Tốt 4.5  
7 KSOR BẾ DUYÊN 6/2/2000 Phú Yên Nữ Êđê 11A khá Tốt 15 Ba
8 NGÔ ĐỨC LONG 16/10/2000 Phú Yên Nam Kinh 11A khá Tốt 6  
9 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 19/5/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 12 KK
10 ĐÀO NGỌC  TƯƠI 13-02-2000 Phú Yên Nam Kinh 11C khá Tốt 10 KK
11 LƯƠNG THỊ  GÁI 02/08/1999 Phú Yên Nữ Kinh 12A khá khá 1.5  
12 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12-03-1998 Phú Yên Nữ Kinh 12C khá Tốt 1.5  
          Môn thi : Lịch sử          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 Điểm GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK (20 Điểm)  
1 TRIỆU PHƯƠNG DUNG 20/12/2001 Phú Yên Nữ Nùng 10A Khá Tốt 11 KK
2 NGUYỄN THỊ KIỀU  ÚC 22/05/2001 Phú Yên Nữ Kinh 10A Khá Tốt 9  
3 VI THỊ UYÊN 10/03/2001 Đắk Lắk Nữ Nùng 10A Khá Tốt 11 KK
4 NGUYỄN THẢO  GIANG 16-3-2001 Phú Yên Nữ Kinh 10C khá Tốt    
5 HOÀNG THỊ HOÀI  THU 17-12-2001 Phú Yên Nữ Kinh 10C khá Tốt    
6 NGUYỄN THỊ  THOAN 25/8/2000 Hà Nam Nữ Kinh 11A khá Tốt 12 KK
7 HÀ THỊ LIỄU 2/9/2000 Đăklak Nữ Tày 11A khá Tốt 9.5  
8 ĐẶNG THỊ LÀI 8/8/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 8.5  
9 NGUYỄN THỊ NGỌC  TRÂM 7/12/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 6  
10 PHAN THỊ HẰNG NGA 15/8/2000 Nghệ An Nữ Kinh 11A khá Tốt 12 KK
11 LÊ THỊ DIỆU 17/8/2000 Đà Nẵng Nữ Kinh 11A khá Tốt 11.5 KK
12 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 29/5/2000 Phú Yên Nam Kinh 11A khá Tốt 8  
13 VÕ NGỌC THÀNH 10-04-2000 Phú Yên Nam Kinh 11C khá Tốt 7  
14 PHẠM XUÂN  SƠN 24-05-2000 Phú Yên Nam Kinh 11C khá Tốt 8.5  
15 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG  THẢO 22-7-1999 Phú Yên Nữ Kinh 12A khá Tốt 13 Nhì
16 HÀ THỊ MĨ LỆ 05-06-1999 Đắk Lắk Nữ Tày 12B Giỏi Tốt 18 Nhất
17 Vi Văn  Huy 02-03-1999 Đắk Lắk Nam Nùng 12A Khá Tốt 12.5 Ba
          Môn thi : Địa lý          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 Điểm GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK (20 Điểm)  
1 TRIỆU THỊ  10-12-2000 Lạng Sơn Nữ Dao  10B khá Tốt 2  
2 ĐÀM THANH HẢI 13-02-2001 Phú Yên Nam Nùng 10C khá Tốt 3.5  
3 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 17-2-2001 Phú Yên Nữ Kinh 10C khá Tốt    
4 HOÀNG THỊ  LỢI 1-11-1999 Phú Yên Nữ Tày 10C khá Tốt 1.5  
5 HUỲNH NGUYỄN TÂN 16/3/2000 Phú Yên Nam Kinh 11A khá Tốt 15.5 NHÌ
6 NGUYỄN THỊ MỸ NGA 20/6/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 13 KK
7 LÊ THỊ THANH XUÂN 20/11/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 14.5 BA
8 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 6/2/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A khá Tốt 12.5 KK
9 VŨ THỊ LINH  CHI 30-08-2000 Phú Yên Nữ Kinh 11c khá Tốt 5  
10 TRIỆU THỊ  DINH 08-03-2000 Phú Yên NỮ NÙNG 11C khá Tốt 6  
11 TRIỆU THỊ  ÁNH 20-01-2000 DAK LAK NỮ NÙNG 11C khá Tốt 8.5  
          Môn thi : Anh văn          
TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tinh Dân tộc Lớp   KQHK 2 NH 2014-2015 Điểm GIẢI
        ( tỉnh )       HL HK (20 Điểm)  
1 LỤC HÁN DƯƠNG 17/07/2001 Phú Yên Nam Sán Dìu 10A Khá Tốt 7.5 KK
2 HỒ THỊ THANH PHƯỢNG 23/4/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 9 KK
3 PHAN THỊ THANH HUYỀN 19/8/2000 Vĩnh Phúc Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 8.5 KK
4 CAO THƯƠNG THƯƠNG 21/5/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A Giỏi Tốt 9.5 KK
5 CAO MỸ HIỀN 11/4/2000 Phú Yên Nữ Kinh 11A Khá Tốt 7  
                       
                Ngày 25 tháng 9 năm 2016    
                HIỆU TRƯỞNG    

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 7
Tháng 05 : 2.104
Năm 2019 : 8.334